Belgin Dolay

Ahu Latifoğlu Doğan


Eğitim:

• American University (ABD), Halkla İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans, 1995
• Exeter University (İngiltere), Avrupa Araştırmaları Bölümü, Misafir Araştırmacı, 1993
• Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Lisans, 1993

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1993

Akademik Deneyim:

• Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Öğretim görevlisi, 2003-

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B

Sözlü Çeviri için
İletişim Bilgileri


Gönder
Yazılı çeviri hizmeti hakkında
bilgi ve teklif almak için entra@entra.web.tr