Belgin Dolay

Belgin Dölay


Eğitim:

• Robert College (Boğaziçi Üniversitesi), Fen ve Yabancı Diller Bölümü, Lisan ve Edebiyat, Lisans 1965
• Burgess High School, El Paso, Texas, ABD 1960
• Atatürk Kız Lisesi 1959

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1974

Akademik Deneyim:

• Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi, 1985'den beri
• AB Komisyonu Çeviri Hizmetleri Bölümü, Türkçe Konferans Çevirmeni Eğitimi Programı Öğretim Görevlisi, 1989-1991

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B

Sözlü Çeviri için
İletişim Bilgileri


Gönder
Yazılı çeviri hizmeti hakkında
bilgi ve teklif almak için entra@entra.web.tr