Ebru Diriker

Ebru Diriker

Çeviri Danışmanı

Eğitim:

• Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Doktora, 2001
• Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1995
• Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Lisans, 1991
• TED Ankara Koleji, 1987

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1991

Akademik Deneyim:

• Boğazici Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Profesör, 2011
• Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi
• Manchester Üniversitesi, Onursal Öğretim Üyesi

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B
• Almanca – C