Fatma Artunkal

Fatma Artunkal


Eğitim:

• İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü 1969
• İstanbul Alman Lisesi 1962

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1965

Akademik Deneyim:

• Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi 2005-

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe - A
• Almanca -B
• İngilizce- C