Hande Güner

Hande Güner


Eğitim:

• American University (ABD), Halkla İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans, 1990
• Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Lisans, 1989
• Üsküdar Amerikan Kız Koleji 1985

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1989

Akademik Deneyim:

• Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi, 1991'den bu yana

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B