Nazan Kızıltan Süzer

Nazan Kızıltan Süzer


Eğitim:

• AIIC (Association internationale des interprètes de conférence), Konferans Tercümanları için Fransız Dil ve Kültürü Eğitimi, Paris, France, 2007, 2008, 2009, 2010
• Avrupa Adalet Divanı & AIIC, AB Hukuku Stajı, Luxembourg, 2008
• Accent Français, Montpellier, Fransa, Fransız Dili ve Kültürü, 2006 ve 2007
• Université Stendhal, CUEF - Centre universitaire d’études françaises, Grenoble, Fransa, Hukuk Fransızcası, 2000
• Université Stendhal, CUEF - Centre universitaire d’études françaises, Grenoble, Fransa, Fransız Dili ve Kültürü, 1999-2000
• Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1994
• Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Lisans, 1988

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC (Association internationale des interprètes de conférence) üyesi
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1988

Akademik Deneyim:

• 1998-2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B
• Fransızca – C