Nilay Güleser Odabaş

Nilay Güleser Odabaş


Eğitim:

• Boğaziçi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 1987
• Theodor-Heuss-Gymnasium (Almanya), Abitur, 1983

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1987

Akademik Deneyim:

• Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi, 2005 -

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• Almanca – A
• İngilizce – C