Seha Karadeniz

Seha Karadeniz


Eğitim:

• Seattle Pacific University, Seattle, WA, ABD, post BA on TESL, 2003
• Boğaziçi Universitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 1998 (Onur derecesi)
• Özel Kalamış Lisesi, 1994

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1997

Akademik Deneyim:

• Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü, Öğretim Görevlisi, 2001-...

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B