Şehnaz Tahir Gürçağlar

Şehnaz Tahir Gürçağlar

Çeviri Danışmanı

Eğitim:

• Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Doktorası (2001)
• Oslo Üniversitesi, Medya Araştırmaları Yüksek Lisans (1995)
• Oslo Üniversitesi, Medya Araştırmaları Lisans (1993)
• Boğaziçi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Lisans (1989)

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1989

Akademik Deneyim:

• Boğazici Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Profesör, 2011
• Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Doçent, 2006-2011
• Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Öğretim Görevlisi,1996-2006

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B