Sezin Tekin

Sezin Tekin


Eğitim:

• Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Doktora, (devam ediyor)
• Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü, Yüksek Lisans, 2007
• Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Lisans, 2003
• Biga Atatürk Anadolu Lisesi 1998

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 2003

Akademik Deneyim:

• Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi, 2010-2011

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B