Serra Yilmaz

Verda Kıvrak


Eğitim:

• AT Komisyonu, Terminoloji ve Bilgisayar Uygulamaları, Staj, 1987-1988
• Boğaziçi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık, Lisans, 1987
• İstanbul Amerikan Robert Lisesi 1983

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1987

Akademik Deneyim:

• Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B