Zeynep Bekdik

Zeynep Bekdik


Eğitim:

• Robert College (Boğaziçi Üniversitesi)(Türkiye), Fen ve Yabancı Diller, Dilbilim, Lisans, 1970
• Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti (Türkiye), Konferans Tercümanlığı Kursu, 1967
• İstanbul Alman Lisesi (Türkiye), Bakalorya 1965

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1967

Akademik Deneyim:

• Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Öğretim Görevlisi,1985-1998
• AB Komisyonu, Çeviri Hizmetleri Bölümü, Türkçe Konferans Çevirmeni Eğitimi Programı Öğretim Görevlisi, 1989-1991

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B
• Almanca - B