30 Yılı Aşan DeneyimGeçmişe Yolculuk


      

Enterkon 30 Yaşında

Konferans tercümanlığı alanında Türkiye’nin önde gelen grubu Enterkon, 16 konferans çevirmeni tarafından sektörün ilk kurumsallaşma girişimi olarak, 1987 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Konferans tercümanlarının bu girişiminin özünde yatan ilke, çevirmenlere ve işverenlere profesyonel bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Enterkon, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca başta olmak üzere, çeşitli dillerde simültane (eşzamanlı), konsekütif (ardıl) ve eşlik (fısıltı) çeviri alanında uzman bir kuruluştur.

Enterkon, çok dilli, siyasi ve teknik uluslararası konferanslar ve basın toplantılarının yanı sıra, hukuk, tıp, ilaç, telekom, bilişim, enerji, bankacılık, finans, ekonomi gibi uzmanlık gerektiren toplantılarda ve şirket içi eğitim ve bilgilendirme toplantılarında konferans tercümanlığı hizmeti sunan bir gruptur.

Enterkon çevirmenlerinin tümü Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD) üyesidir. Ayrıca çoğu, konferans çevirmenliği alanında kalitenin garantisi sayılan Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği (AIIC) üyesi olup, Avrupa Birliği Kurumları, Avrupa Konseyi, NATO, OECD, Birleşmiş Milletler Kurumları, Dünya Bankası, IMF, ICSID, ICC ve Dünya Ekonomik Forumu gibi belli başlı uluslararası kurumlara akreditedir.

Enterkon konferans tercümanlığında 28 yıllık deneyimle Türkiye’de alanında en eski ve köklü kuruluştur. Bu birikim ile verilen hizmetler:

• Türkçe-İngilizce ve diğer dil kombinasyonlarında uzman, deneyimli ve dinamik konferans tercümanları
• Dünyanın her yerinden 2900 AIIC üyesi konferans tercümanına ulaşma imkanı
• Konusunda profesör unvanı taşıyan, dünya çapında tanınmış ve akademik eğitim veren konferans tercümanları
• Hızlı, etkin ve çözüme yönelik çalışan bir ekip
• Bilgili ve tecrübeli bir sekreterya

Enterkon, ticari kaygıdan ziyade kaliteli ve doğru çeviriye öncelik veren bir kuruluş olarak, müşterilerine en iyi hizmeti, en uygun koşullarda vermektedir.

Enterkon ayrıca, esas uzmanlık alanı olan sözlü çevirinin dışında, çevirmen ve editör ekibiyle Entra Dil Hizmetleri ve Danışmanlık Şirketi ile yazılı çeviri hizmeti de sunmaktadır.