30 Yılı Aşan Deneyim


Geçmişe Yolculuk

      

Konuşmacılar için Notlar

Çevirmen, konuşmacı ve dinleyiciler arasındaki aracıdır. Çevirmen, konuşmayı dinleyiciler için çevirirken başarısı büyük oranda konuşmacıya bağlıdır. AIIC (Uluslararası Konferans Çevirmenleri Derneği) tarafından konuşmacılar için hazırlanan notlar aşağıdadır:

Konuşma Metinleri
Konferans düzenleyicileri, farklı dilleri konuşan, farklı kültürlerden gelen heyetlerin birbirini anlayabilmesi için simültane çeviri hizmeti almaktadır. Çevirmenler, vermek istediğiniz mesajı dinleyicilere ulaştırma konusunda ortaklarınızdır. Aşağıdaki konulara dikkat ederek çevirmenlere yardımcı olabilirsiniz. Elinizde yapacağınız konuşmaya ait yazılı metin veya notlar varsa, söz konusu yazılı metni ne kadar takip edeceğinize bakmaksızın, bu metni çevirmenlere verilmek üzere sekreteryaya iletiniz. Çevirmenler sadece kelimelere dikkat etmez, konuşmanın anlamını da çevirirler; bu yüzden konu ve terminolojiye aşina olmak isterler. Konuşmanızı yaparken metinden uzaklaşabilir veya eklemeler yapabilirsiniz. Çevirmenler mesleki olarak gizlilik ilkesine bağlıdırlar; verdiğiniz metnin içeriği gizli tutulacaktır, söz konusu metin arzu ederseniz size iade edilebilir.
Hazırlık Malzemeleri
Sunum konunuz teknik ise, çevirmenlere varsa bir terminoloji listesi veya aynı konuda başka dillerde metin veriniz. Ayrıca konferans sekreteryasından çevirmenlerle bir brifing düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Çevirmenler konuşmacıyla önceden tanışırsa, bazı konular açıklığa kavuşturulabilir ve çevirmenlerin performansı artabilir.
Film ve video çevirisi
Sunum sırasında film, slayt veya saydam göstermek istiyorsanız, çevirmenlere senaryoyu veya göstereceğiniz metinleri önceden veriniz. Çeviri kabinleri ekrandan uzakta olabileceği için çevirmenlerin ellerinde birer kopya olmasında yarar vardır.
Konuşma hızı
Yazılı bir metin okurken insan genellikle hızlanır, bu da dinleyicilerin konuşmayı takip etmekte zorlanabileceği ve verdiğiniz mesajın bir kısmının kaybolabileceği anlamına gelir. Daha önce simültane çeviri yapılan bir toplantıda konuşmadıysanız, önceden konuşma hızınızı ayarlamanızda yarar vardır. Normalde 40 satırdan oluşan bir sayfa 3 dakika sürer.
Mikrofon ve kulaklık
Konuşmaya başlamadan önce mikrofonun açık olup olmadığından emin olun. Mikrofonu test etmek için mikrofona vurmak veya üflemek, hem salonda hem de çevirmenlerin kulaklarında hiç de hoş olmayan sesler çıkmasına neden olmaktadır. Mikrofonu test etmek için "İyi günler" veya "Teşekkürler, sayın başkan" gibi birkaç kelime söyleyin. Mikrofona çok yakın konuşursanız parazit oluşur; ayrıca mikrofonda çınlama olmaması için konuşurken kulaklıklarınızı mikrofona yakın bir yere bırakmayınız. Bu konularda teknisyen size yardımcı olabilir. Konuştuğunuz yerden ayrılmanız gerekiyorsa, örneğin bir slayda veya saydama işaret edecekseniz, lütfen yaka veya el mikrofonu kullanınız. Mikrofon kullanmazsanız, ne kadar yüksek sesle konuşursanız konuşun, çevirmenler sizi duyamaz. Bir kürsüde veya podyumda konuşuyorsanız ve dinleyicilerden gelen soruları yanıtlamak istiyorsanız, sorulan soruların çevirisini dinleyebilmek için yanınıza kulaklık almayı unutmayınız.