Serra Yilmaz

Serra Yılmaz


Eğitim:

• Caen Üniversitesi (Fransa), Psikoloji Bölümü, Lisans, 1977
• Saint Benoit Fransız Lisesi (Türkiye), 1973

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1978

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• Fransızca – A
• İtalyanca - B
• İngilizce – C