30 Yılı Aşan Deneyim


Geçmişe Yolculuk

      

Sıkça Sorulan Sorulanlar

Bir çevirmen tek başına kaç saat çeviri yapabilir ?
Genel kural olarak, bir çevirmen tek başına en fazla 1 saat çalışabilir. 1 saati aşan toplantılarda her dil için en az iki çevirmenden oluşan bir ekip görevlendirilir. Çevirmenler yaklaşık 20-30 dakikada bir değişerek sırayla çalışır.
Gizlilik nasıl sağlanıyor?
Bütün çevirmenler, meslekleri gereği edindikleri her türlü bilginin gizliliğini koruyacaklarına dair meslek yemini eder. Enterkon kaliteli profesyonel hizmet sunan bir şirket olarak en yüksek etik standartlara uygun olarak çalışmaktadır. Arzu ederseniz, çevirmenlere verilen bütün metinler, toplantı bitiminde size iade edilebilir.
Çevirmenler teknik toplantılara nasıl hazırlanır?
Çevirmenler, uzmanlık alanlarına göre çeşitli toplantılarda görevlendirilir. Ancak doğal olarak her türlü teknik konuda uzman değildirler. Çevirmenler, toplantının konusu ve kullanılacak terminoloji hakkında bilgi edinmek üzere, toplantı tarihinden önce bir brifing düzenlenmesini isteyebilir. Toplantının konusu ne olursa olsun, en yüksek performans düzeyinin sağlanabilmesi için toplantıdan önce çevirmenlere toplantı programı, konuşma metinleri, broşür gibi dokümanlar verilmelidir.
Simültane çevirmenler yazılı çeviri de yapar mı?
Simültane çevirmenlerin asıl uzmanlık ve çalışma alanı sözlü çeviridir. Ancak çevirmenlerimizden çoğu, yazılı çeviri de yapmaktadır. Yazılı çeviri talepleriniz için şirketimizin yan kuruluşu olan Entra Dil Hizmetleri’ne başvurabilirsiniz.
Düzenleyeceğim toplantı için çevirmenlere nasıl ulaşacağım?
Enterkon’a telefon (+90-212-249 52 49) veya e-posta (enterkon@enterkon.com.tr) yoluyla başvurabilirsiniz. Toplantı hakkında detaylı bilgileri aldıktan sonra size bir sözleşme gönderilecektir. İlgili bölümlerin karşılıklı olarak imzalanmasından sonra sözleşme yürürlüğe girecektir.
Toplantım sadece yarım gün sürüyorsa ne olacak?
Toplantının süresi ne olursa olsun, sözleşme tam gün ücreti üzerinden yapılır. Yarım gün veya saat ücreti gibi bir uygulama yoktur.
Çevirmenlere ödemeyi nasıl yapacağım?
Her türlü muhasebe işlemi, çevirmenler değil Enterkon aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ödeme şartları ve şekliyle ilgili detaylı bilgileri sözleşmemizde bulabilirsiniz.
Çevirmenler, toplantıya katılmak için bir başka şehre veya ülkeye gitmek zorunda kaldığında ne oluyor?
Toplantı, çevirmenlerin ikamet ettiği şehirlerden farklı bir şehirde düzenleniyorsa, çevirmenin ulaşım ve konaklama giderlerini işveren karşılamaktadır. Toplantının düzenlendiği yere seyahat süresinin 4 saati aştığı veya çevirmenin toplantının düzenlendiği tarihlerden önce veya sonra seyahat etmesi gerektiği durumlarda, seyahat günü ücreti uygulanır.
Düzenlediğim toplantı için kaç tane çevirmene ihtiyaç var?
Enterkon, toplantıda kullanılacak dil sayısı, çalışma saatleri ve özel durumlara göre kaç çevirmene ihtiyacınız olduğu hakkında size bilgi aktaracaktır.